2020-07-03, penktadienis, 18:44.     Šiandien Kelmėje saulė teka 04:49, leidžiasi 21:54, dienos ilgumas 17:5.

„Mūsų ginklas buvo daina... Sausio 13-ajai atminti“

2020-01-21, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
„Mūsų ginklas buvo daina... Sausio 13-ajai atminti“

,,Tuo metu aš nemačiau verkiančių žmonių aplink save. Žmonės nešė nužudytus ir sužeistus savo draugus. Kiti stovėjo ir… dainavo. Niekada aš to nepamiršiu. Dainavo: „Balnokit, broliai, žirgus, reiks karan joti...“.                                                                                      

   Valentas Knyva

 

Mums, lietuviams, Sausio 13-oji – lietuvių tautos narsos diena. Diena, kai už Lietuvos laisvę  didvyriai sumokėjo krauju. Diena, kai išgyvenome aukščiausią tautos vienybės, jėgos ir pakilimo būseną. kai šventai tikėjome, kad mūsų dainos ir maldos - nepalyginti stipresnės už okupantų tankus...

 

Sunki mums buvo ir kita diena, sausio 14-oji, nes jai išaušus suvokėme, jog mūsų dainos ir maldos nesulaikė  tankų –  riaumojančios mirties mašinos užgrobė visus svarbiausius strateginius valstybės objektus ir buvo parengtos šaudyti... Būtent sausio 14-ąjai išaušus  jau žinojome, kad užsimojusieji grobti ir žudyti ne gąsdina, bet išties žudo ir grobia. Kraujas, kad ir kaip tuo netikėjome,  bėgo iš mūsų žaizdų...

 

Vis dėlto atsitiko stebuklas, SSRS vadovai sustojo, sustabdė puolimą prieš tūkstančius aplink Seimo rūmus stovinčių žmonių. Iš kur tie žmonės gavo drąsos taip be ginklų stovėti prieš tankus? Drąsą jie gavo iš dainų ir dainavimo, iš poezijos ir maldų. Be dainų ir poezijos, be tikėjimo ir maldų nebūtų drąsos, be   drąsos – nebūtų tūkstančių, o be jų netrukus būtų nebelikę ir Parlamento, paskelbusio Lietuvos nepriklausomybę. 

 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje Laisvės gynėjų minėjimo diena, prasidėjo pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekviename klasės lange uždegėme žvakutes, prisiminėme tuos, kurie kovojo už Lietuvą ir žuvo dėl jos Laisvės. Prisiminėme visus, kurie išmokė branginti ir saugoti savo Tėvynę.

 

9.00 val.  aktų salėje prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalijosi gimnazijos direktoriaus Alberto Pumpučio pakviesti Lietuvos karininkų kūrėjų savanorių sąjungos Šiaulių skyriaus Parlamento gynėjai, priėmę priesaiką sausio 11–13 d., Robertas Biliūnas ir Vaclovas Vaitekūnaitis. Svečiai mokiniams papasakojo apie  tos dienos įvykių svarbą mūsų istorijoje, ką tuo metu jie veikė, ką išgyveno. 

 

12.00 valandą vyko  Pagarbos bėgimas. Gimnazijos direktorius pastebėjo, kad pats dangus padovanojo pasakiškai gražią dieną, skirtą Sausio 13-osios aukoms atminti.

 

Bėgime dalyvavo visi gimnazijos mokiniai, direktorius, mokytojai, mokinių tėveliai. Bėgimo iniciatorius gimnazijos direktorius Albertas Pumputis dalyvius apdovanojo nugalėtojų taurėmis, atminimo dovanėlėmis, padėkomis.

 

,,O tie drąsuoliai, kurie žuvo, jie – nežuvo. Jie buvo nužudyti. Nes žūti galima kare, kai tu stovi su ginklu prieš užpuoliką. O tą naktį SA desantininkai buvo ginkluoti iki dantų, o mūsų ginklai – mūsų kūnai, mūsų dainos, mūsų vienybė. Kol dar gyva tokia tauta, niekas iš jos neatims laisvės troškimo. Mes būsim laisvi“.                                                                                                                                 

Valentas Knyva 

 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos istorijos mokytoja Jūratė Maziliauskienė

Contact form

Šios dienos vardadieniai